Centrum przyrodnicze – Jihlava

Centrum przyrodnicze – Jihlava

Project Managment

Centrum przyrodnicze – Jihlava

Zdjęcia pochodzą z restauracji Natural Center. W restauracji używano tylko tynku glinianego z serii Econom . Tynk gliniany  nałożono na oryginalny tynk wapienno-cementowy.

Prace wykonał : Petr Bouček 

http://www.boucekstav.cz/  .

Natural Center, Jihlava, www.naturalcentrum.cz