Japońska kielnia prostokątna

Japońska kielnia prostokątna

Project Managment

Japońska kielnia prostokątna o grubości 0,4 mm
służy głównie do nakładania końcowych tynków glinianych (Picas Econom i Picas Art ).

Długość 240 mm,
Długość 270 mm