Maszyny do tynkowania

Maszyny do tynkowania

Project Managment

Maszyny do tynkowania

Ostatnio zainteresowanie klientów i rzemieślników w dziedzinie maszynowego  nakładania tynków glinianych zaczęło wzrastać. Szczególnie jeśli chodzi o nakładanie tynków glinianych „grubych” . Zaletą tynkowania maszynowego jest przede wszystkim szybkość. Trzy osoby są w stanie wytynkować ok. 110-150 m2 gruboziarnistego tynku o grubości ok 1,5 cm. W przypadku ręcznego tynkowania, trzech rzemieślników wykona dziennie około 50 – 70 m2 tynku glinianego gruboziarnistego o tej samej grubości. Kolejną zaletą jest możliwość nakładania grubszych warstw w jednym cyklu roboczym. Możliwe jest nakładanie nawet do 4 cm. W przypadku ręcznego tynkowania możliwe jest nałożenie gruboziarnistego tynku o grubości do 1,5 cm (maksymalnie 2 cm). Wynika to z faktu, że przy tynkowaniu maszynowym tynk gliniany nakłada się na ścianę pod ciśnieniem. Tynk gliniany jest gęstszy co niweluje jego pękanie.

Przygotowanie urządzenia jest ważne, aby rozpocząć pracę o powierzchni np. 400 metrów kwadratowych. Wynikająca z tego cena tynku glinainego przetwarzanego mechanicznie lub ręcznie nie różni się. Wynika to z faktu, że cena maszynowego tynkowania musi obejmować cenę maszyny, zużycie części, przygotowanie maszyny przed i po tynkowaniu,

 

Autor:

Martin  Papež www.hlinaprodum.cz

Michal Navrátil