Słońce

Project Detail

Project Details

Place : Tetčice

about our team

zrealizowane: Katarzyna Šmardová Aleš Dorazil

What We DID

Relief w glinianym tynku zrealizowany w domu słomianym w Tetčicach.

Final Results

rozmiar reliefu: 89 x 89 cm użyte materiały: tynki gipsowe Picas Econom i Picas Art stosowane techniki: modelowanie, sgraffito

Project Detail